Proje Geliştirme ve İnşaat Yönetimi

- Konsept Oluşturma

  • Veri toplama
  • Yerel, çevresel, finansal şartlar
  • Ticari konsept senaryoları
- En İyi Kullanım
  • Alternatiflerin değerlendirilmesi
  • Fizibilite çalışmaları
  • Finansal analizler
- Tasarım Geliştirme
- İhale Yönetimi
- Maliyet planlama ve kontrol
- Kontrat yönetimi
- Zaman ve kaynak yönetimi
- QA/QC
- Devreye alma