Yapı Sağlığı İzleme ve Acil Müdahale

Durumu izlenmesi önemsenen yapılara kritik hallerde müdahale edilmesi iş sürdürülebilirliğinin gereğidir.
Afet olaylarında; önceden karar verilmiş senaryolara göre otomatik aksiyona geçilmesi veya elde edilen anlık veri sayesinde hızlı ve sağlıklı karar alınması İş Sürdürülebilirliği için önemlidir.
Deprem ve benzeri olaylarda; insani paniğin yönetilmesi ve tehlikeli madde içeren iletim hatlarının ve hassas makine-ekipmanların otomatik olarak durdurulması sayesinde İkincil Afetler önlenebilmektedir.
Yapı sağlığı izleme ve acil müdahale sistemlerimiz sayesinde iş sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktayız.