Afet ve İnsan Kaynaklı Risklerin Azaltılması

Afet ve insan kaynaklı risklerinin azaltılması sürdürülebilirlik vizyonumuzun bir gereğidir.
Sel, heyelan, rüzgar, yangın ve deprem kaynaklı afetlerin yanı sıra, insan kaynaklı riskler iş sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyebilir.
Fuji Mühendislik bu risklerin belirlenmesi ve azaltılmasına dönük yenilikçi çözümleriyle iş sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır.